AKUJOGA ZMENA

Po dohode s lektorkou Karin sme posunuli začiatok lekcie na 19:15.


 

Späť na úvod