Karin

Hlavným cieľom mojich záujmov je človek ako nádherná komplikovaná bytosť, jeho životná cesta, cesta do svojho vnútra, jeho hľadanie pravdy, poznania a súvislostí. Podstatnú pomoc mi poskytuje práve joga (ktorá vo významovom preklade znamená "spojenie"), ale tiež psychológia, východné poznanie a všetky možné "alternatívne" smery, zaoberajúce sa ľudským energetickým systémom a prácou s energiou.

O živote: Ing. Mgr. Karin Kováčiková, narodená 1. 1. 1964 v Bratislave. Pracujem v zdravotníctve, vediem poradňu pre zdravý životný štýl, v rámci ktorej poskytujem alternatívne terapie, hlavne masáže, reflexné a akupresúrne techniky, individuálne cvičenia jogy. Cesta k tomuto momentu nebola jednoduchá ani priamočiara. Zistila som, že inžinierske vzdelanie nenapĺňa moju potrebu práce s ľuďmi v zmysle vnímania a podporovania ich fyzického aj duševného zdravia celostným spôsobom. Preto som si začala vytvárať a rozširovať kvalifikáciu na rôznych kurzoch, aj formou ďalšieho VŠ štúdia. Sem patrí absolvovanie kurzu základných, refelexných a tuina masáží, aromaterapie, jogy. V roku 2003 som ukončila štúdium psychologického smeru na UKF v Nitre. Počas tohto obdobia, keď boli moje dve dcéry školopovinné, som v rámci programu zvyšovania emočnej inteligencie pracovala na ZŠ alternatívneho typu, kde som viedla krúžky jogy a keramickej tvorby.

 Ukončila som aj 5. ročník vysokoškolského štúdia tradičnej čínskej medicíny (smer akupunktúra) v Prahe. 

O joge: V roku 1994 - 1997, 2007 som prispievala do časopisu Harmónia článkami o pôsobení jogy na rôzne zdravotné problémy.

Kurzy jogy pre dospelých som viedla v Klube mladej rodiny v Petržalke od získania oprávnenia v roku 1990 takmer nepretržite. 

 Pre môj štýl je charakteristické hľadanie čo najširšieho záberu, snaha o synergický efekt a spájanie súvislostí. Zatiaľ sa jedná hlavne o spojivá medzi západným a východným prístupom k ľudskej individualite a o väzby medzi tradičnou čínskou a tradičnou indickou medicínou. Táto črta je badateľná aj v mojom poňatí hathajogy. Klasické hathajogické ásany a cvičenia (kde dominuje práca s čakrami) sú obohatené o akupresúrne prvky a vnímanie vplyvu fyzických polôh na jednotlivé orgánové meridiány. Podstatným cieľom hodiny jogy je odbúranie stresu, harmonizácia celého organizmu, uvoľnenie energetických tokov, spustenie samoozdravných mechanizmov. Okrem práce s telom ide tiež o prácu s dychom, pozornosťou, rozšírenie schopnosti vnímania a vizualizácie.  

Stavba hodiny: Po úvodnej energetickej harmonizácii a jemnom rozcvičení a uvoľnení tela nasleduje zostava pozícii. Snaha o záber do hlbších energetických hladín sa napĺňa cvičením v súlade s dychom a riadenou pozornosťou. Budeme sa učiť vnímať svoju energiu, pri spúšťaní jej tokov si vedieť pomôcť stimuláciou dôležitých akubodov. Liečebné účinky jogických pozícií dosahované prostredníctvom premysleného postupu uvoľňovania, stláčania a naťahovania telesných oblastí, svalov, šliach a kĺbov necháme doznieť v kratších relaxáciách počas cvičenia. V záverečnej vedenej relaxácii sa budeme učiť pomocou vizualizácií umožniť telu realizovať samoozdravné mechanizmy a uvoľniť fyzické aj psychické bloky.

Znamenie zverokruhu: - slnečný kozoroh

                                               - mesačný rak

                                               - čínsky zajac

Obľúbené motto: Opravdu se nemužeme s ostatními nikdy sejít, pokud jsme se nenaučili opravdu se setkat se sebou samými. (Zdeňka Jordánová)

                SUBHAM ASTU SARVAJAGATAM OM. (Šťastné nech sú všetky bytosti)

Na hodinách mám rada: Úprimné precítenie svojich pocitov a stavov, kolektívnu hladinu relaxácie.

Na hodinách nemám rada: Porovnávanie, snahu o vonkajší efekt.