Jumping Kids

Skákanie na bezpečných malých  trampolínkach v sprievode lektorky. 

Striedajú sa rýchlejšie pesničky s pomalšími, lektorka používa rôzne pomôcky, deti sa nielen poriadne spotia a zbavia nahromadenej energie, ale najmä sa zabavia v kruhu iných detí :)