Hathajoga

Žijeme v náročnej a zložitej dobe a život kladie na nás neustále väčšie fyzické a psychické požiadavky. Dôsledkom toho môžu vznikať zdravotné problémy, nervozita, napätie, stres, poruchy spánku, nedostatok vnútornej pohody, dezorientácia a pod. Joga je jednou z alternatívnych možností ozdravenia tela i ducha, zabezpečenie si zdravého životného štýlu..

Joga je komplexné indické učenie, resp. filozofia, ktorá sa opiera o tisícročnú prax a skúsenosti. Kto sa chce hlbšie zaoberať filozofiou jogy, nájde na trhu množstvo kníh, kurzov i učiteľov. Ja osobne, na základe vlastných osobných životných skúseností však uprednostňujem a ponúkam praktické telesné a dychové cvičenia, príjemné relaxačné techniky a podnety na skvalitnenie svojho života.

V čom sa jogové cvičenia líšia od ostatných cvičení? Základný rozdiel je v tom, že pri joge si uvedomujeme čo práve robíme a tieto pohyby spájame s vedomým dýchaním. Práve tento vedomý prístup umocňuje účinky cvikov a súčasne nám pomáha lepšie spoznávať seba samého. Za týmto čarovným slovíčkom "sebapoznanie" sa skrýva tajomstvo našej radosti a rovnováhy v živote.

Lekcia trvá 90 minút a jej je obsahom sú:
telesné cvičenia
plynulé, vyvážené, koordinované a vedome preciťované pohyby nám umožňujú priblížiť sa k sebe samému, účinne pôsobia na naše vnútorné orgány, pohybový aparát a nervový systém. Cvičenia sú jednoduché, nenáročné a pomalé, precítené a preto ich môžeme cvičiť v každom veku.
dychové cvičenia
vedomé prehlbovanie dychu podporuje fyzické a mentálne uvoľnenie, vyvažuje energetický systém organizmu a pôsobí aktívne proti stresu a zmierňuje jeho dôsledky.
relaxácia
vedomé fyzické a psychické uvoľňovanie odbúrava stres a napätie, napomáha rozvíjať sebadôveru, koncentráciu, výkonnosť a blahodarne pôsobí na naše telo a dušu.
etika
psychohygiena a etika v myslení a konaní dotvára veľmi významným a výrazným spôsobom našu fyzickú, psychickú a duševnú rovnováhu.