Akujoga

 Názov Akujoga vyplýva zo snahy kombinovať stláčanie akupresúrnych bodov a jogových pozícií. Po úvodnej energetickej harmonizácii a jemnom rozcvičení a uvoľnení tela nasleduje zostava pozícii. Snaha o záber do hlbších energetických hladín sa napĺňa cvičením v súlade s dychom a riadenou pozornosťou. Budeme sa učiť vnímať svoju energiu, pri spúšťaní jej tokov si vedieť pomôcť stimuláciou dôležitých akubodov. Liečebné účinky jogických pozícií dosahované prostredníctvom premysleného postupu uvoľňovania, stláčania a naťahovania telesných oblastí, svalov, šliach a kĺbov necháme doznieť v kratších relaxáciách počas cvičenia. V záverečnej vedenej relaxácii sa budeme učiť pomocou vizualizácií umožniť telu realizovať samoozdravné mechanizmy a uvoľniť fyzické aj psychické bloky.

 Lekcia Akujogy trvá 90 minút.